Wednesday, February 3, 2016

บ้านเต้าหยิน ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดีเด่น ประจำปี 2558
สัปดาห์การอบรมหลักสูตรวิทยากรครูนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2558
ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยบ้านเต้าหยิน ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดีเด่น ประจำปี 2558
ประเภท เผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เนื่องในงานพิธีไหว้ครูประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยนายอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Thursday, November 6, 2014

Maya Massage (The Effective Deep Colon Cleansing Massage)
About Maya Massage at Chiva-Som Constipation is a common contributer to ill health. There are literally hundreds of causes of constipation ranging from poor diet to the side effects of countless medications. Maya Massage is desinged to help the colon balance itself through gentle yet deep manual massage. It is the perfect adjunct to Colonic Hydro Irrigation.
Step of Holistic Therapies are as following; having Maya Massage before Colonic Hydro Irrigation. Then complete with Chi Nei Tsang is recommended. Maya Massage Training is exclusive to Chiva-Som International Health Resorts since 2008. Then now we have shared these skills to other medical Spa where provides the Colonic Hydro Irrigation for clients. The training list are as following;
1. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Hua Hin, June 2008
2. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Academy Bangkok, September 22-26, 2008
3. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Hua Hin, November, 2008
4. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Academy Bangkok, December 8-12, 2008
5. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Academy Bangkok, June 22-26, 2009
6. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Academy Bangkok, November 2-6, 2009
7. Maya Massage level I & II at Chiva-Som Hua Hin, September 15-19, 2014
8. Maya Massage level I & II at Holistic Medical Centre, February 7-11, 2015
Chiva-Som Newsletter Press issue during Feb-Apr 2008 about Maya Massage
One of the keys to good health is a well-functioning digestive tract, so Chiva-Som has introduced Maya Massage, a specific abdominal massage that greatly improves normal intestinal function. Spa Manager Wanna Homsanoe explains: "It's a deep cleansing massage to stimulate and unblock the colon, which can contain unwanted and excessive mucous."
Photo credit: Chiva-Som International Health Resorts
Note: Certification is equivalent to Basic Chi Nei Tsang 30 Hours which has been conducted by Nitchara Yimsuk, Living Tao Instructor by Grand Master Mantak Chia in 2005, Chi Nei Tsang Teacher by Grand Master Mantak Chia in 2005, Active Instructor in Universal Healing Tao Asia First Meeting in Chiang Mai , 9th July 2011
In additional to this, Mantak Chia said in his book Chi Nei Tsang II as: "For CNT treatment to be successful the colon must be clean, otherwise you simply massage old stool in the large and small intestines. Some people can carry many pounds of impacted fecal matter and much unfriendly bacteria in the colon. A great deal of sick energy can accumulate in old, putrefied stool. My teacher would never do Chi Nei Tsang on someone whose colon was not clean." (Mantak Chia.2000:15)

Wednesday, November 5, 2014

"บ้านเต้าหยิน" ได้รับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น 55 ศูนย์ โดยแยกเป็น 2 ประเภท จากงานพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ณ อาคารสนามกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Sunday, May 27, 2012

การนวดด้วยพลังที่ศูนย์ช่องท้อง...ตำรับเต๋า

การนวดอวัยวะภายในตำรับเต๋าชิเนจัง Tao Chi Nei Tsang เป็นการนวดอวัยวะภายในช่องท้อง เพื่อช่วยในการฟื้นฟูและปรับสมดุลย์เบญจธาตุตามตำรับเต๋าโบราณ โดยผู้ให้การบำบัดซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางและผ่านการทดสอบแล้ว เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ และเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
เทคนิคของ ชิเนจัง คือ การนวดบริเวณสะดือ และ รอบท้องน้อย ด้วยความรู้โบราณที่ว่า สะดือ เป็นจุดศูนย์กลางรวมพลังงานต่างๆของร่างกาย เป็นที่ซึ่งความเครียดและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีสะสมกักเก็บตัวอยู่ เมื่อจุดศูนย์กลางถูกผูกมัดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ พลังงานทั้งหมดของร่างกายจะถูกปิดกั้น ประสิทธิภาพการทำงานของระบบสำคัญทั้งหลายก็ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้อวัยวะภายใน รวมถึงพลังงานและความกระปรี้กระเปร่าลดลงเช่นกัน

Monday, January 11, 2010

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยบ้านเต้าหยิน

The Thai Traditional Medicine Development Center of Baan Tao Yin
เลขที่ 7/95 ถนนเลียบคลองชลประทาน-หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address 7/95 Kanklong-Hua Hin Road, Hua Hin , Hua Hin, Prachuab-Khirikhan 77110
เปิดสอนหลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย (พร้อมใบประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย)
Indicate course of Traditional Thai Massage (Certificate)
นวดไทย 150 ชั่วโมง
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง
นวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชั่วโมง
Offer the courses have been certified by The Union of Thai Traditional Medicine Society Certification Training program on;
Thai Traditional Massage 150 Hours
Thai Massage (Nuad Thai) 60 Hours
Thai Classical Zone Therapy (Thai Foot Reflexology) 60 Hours
Thai Aroma Massage 60 Hours
Offer the holistic therapies and personal health care consultation especially the most popular healing in the "Signature Tao Chi Nei Tsang" by Mae (Director) the Certified Living Tao Instructor by Grand Master Mantak Chia since year 2005.
รายชื่อวิทยากรประจำศูนย์ Trainer name list
1. นิจฉรา ยิ้มสุข (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) Nitchara Yimsuk, RN.(Director), Living Tao Instructor & Chi Nei Tsang Teacher & Cosmic Healing Teacher
2. ฉัตรชัย โชติทวน Chatchai Chotetaoun
3. บุญเชือน โชติทวน Boonchoen Chotetaoun
4. ดร.บัวตั๋น เธียรอารมณ์ Dr. Buathon Thienarrom, Ph.D.
5. จรีภรณ์ ตรัยวชิยา Jareeporn Triwatchiya
6. ปิยรัตน์ ตัญจพัฒน์กุล Piyarat Tanjaputkul, M.Sc Pysiocal Therapy
7. กาญจนา เจียวสว่าง Kanchana Jeawsawang
8. นรรถ อัครภัทรธร Narth Akkarapattharathorn, Hair Stylist
9. ชนวีร์ ยมพุก Chanavee Yompuk, Make up Artist
10. ชเนตตี ธนชัยอารีย์ Chanettee Thanachaiary, M.Sc Pysiocal Therapy
11. พรสรัญ นรินทรสรศักดิ์ Paulsrun Narintornsorasak, Thai and ESL Instructor, Bellydance Instructor, Choreographer, Performer
12. ลลนา เนื้อนิ่ม Lalana Nuenim, Spa Trainer
13. ฟรานซิสโก พีเรลโล Francesco Pirello, Living Tao Instructor & Tao Kung Fu Master
สำนักงานหัวหิน Hua Hin office
เลขที่ 7/95 หมู่บ้านชุติกาญจน์ 2 ถนนชลประทาน-สมอโพรง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032-522465 โทรสาร 032-522465
7/95 Chutikarn 2, Samorprong Village Alley, Chonprathan Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap-Khirikhan 77110, Tel +66 32 522465, Fax +66 32 522465
email: baantaoyin.huahin@gmail.com
All therapies and training have been made by appointment only.